Členská schůze společného klubu

Výbor společného klubu HC Tachov – Mariánské Lázně, spolek v souladu se stanovami svolává členskou schůzi, která se bude konat dne

12.04.2016 od 18:00 hodin na ZS v Mariánských Lázních.

Program jednání:

1) Zahájení

2) Schválení programu jednání

3) Schválení jednacího řádu

4) Volba řídícího schůze, mandátové - návrhové komise

5) Jmenování pořizovatele a ověřovatele zápisu z jednání

6) Zpráva mandátové - návrhové komise ve věci počtu delegátů a hostů

7) Zpráva předsedy společného klubu

8) Jmenování likvidátora dle stanov společného klubu

9) Projednání kroků nutných k rozdělení spolku

10) Diskuze

11) Závěr

Žádáme především všechny delegáty s hlasem rozhodujícím, kteří byli vybráni zástupci klubů, aby se včas dostavili na jednání.

© 2014 HC Tachov, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem HC Tachov, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@hctachov.cz nebo telefonu: +420 608 041 793