Pozvánka na volební členskou schůzi

Výbor klubu v souladu se stanovami svolává volební členskou schůzi na den 5.4.2018 v 17:00 hod. v zasedací místnosti ZS Tachov.

Program jednání:

1) Zahájení

2) Schválení programu jednání

3) Schválení jednacího a volebního řádu

4) Volba řídícího schůze, mandátové - návrhové komise

5) Jmenování pořizovatele a ověřovatele zápisu z jednání

6) Zpráva mandátové - návrhové komise ve věci počtu delegátů a hostů

7) Zpráva dozorčí rady

8) Seznámení s hospodařením klubu za rok 2017

9) Zpráva předsedkyně o činnosti klubu a o dalších krocích HC Tachov

10) Zpráva hlavního trenéra klubu k sezóně 2017/2018 a k nové sezóně 2018/2019

11) Volba dozorčí rady – kandidátky možno podávat do 30.3.2018 osobně předsedkyni klubu či do poštovní schránky hokejového klubu na ZS v Tachově

12) Volba výboru klubu – kandidátky možno podávat do 30.3.2018 osobně předsedkyni klubu či do poštovní schránky hokejového klubu na ZS v Tachově

13) Diskuze

14) Závěr

Žádám především všechny delegáty s hlasem rozhodujícím, kteří byli vybráni vedoucími každé kategorie, aby se včas dostavili na jednání.

 • Česká pojišťovna
 • Novistav
 • Roman Jirků
 • Sommer Transport
 • Restaurace Anděl
 • Technic plast s.r.o.
 • Auto Červený
 • Harvilla reality
 • Inotech
 • Rotarex
 • Chodovar
 • Casino KINGS
 • ZKTV
 • TCC - sportovní služby

© 2014 HC Tachov, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem HC Tachov, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@hctachov.cz nebo telefonu: +420 608 041 793