ČLENSKÁ SCHŮZE HC Tachov

Jelikož byl duben velmi hektický a plný změn, dohodlo se vedení klubu dne 24.4.2015 na své schůzce na svolání pravidelné členské schůze na den 22.5.2015 od 18:00 hod. na ZS v Tachově.

Prosíme vedoucí družstev, aby nadelegovali vždy 3 zástupce za svojí kategorii. Tito zástupci budou mít právo hlasovat. Ostatní budou vítáni jako hosté.

Jména zvolených zástupců sdělte vedení klubu do 18.5.2015, z důvodu přípravy podkladů k jednání.

Program jednání:

1) Zahájení

2) Schválení programu jednání

3) Schválení jednacího řádu

4) Volba řídícího schůze, mandátové - návrhové komise

5) Jmenování pořizovatele a ověřovatele zápisu z jednání

6) Zpráva mandátové - návrhové komise ve věci počtu delegátů a hostů

7) Zpráva předsedkyně o činnosti klubu za sezónu 2014/2015

8) Seznámení s hospodařením klubu za rok 2014

9) Vyjádření dozorčí rady klubu

10) Zpráva hlavního trenéra klubu za sezónu 2014/2015

11) Příspěvky na sezónu 2015/2016

12) Spolupráce s M. Lázněmi

13) Diskuze

14) Závěr

neděle 26. duben 2015

© 2014 HC Tachov, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem HC Tachov, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.