Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi

Výbor klubu v souladu se stanovami svolává volební členskou schůzi, na den 28.1.2019 od 18:00 hodin ve Sportovní hale Tachov.

středa 26. prosinec 2018

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VOLEBNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
Výbor klubu v souladu se stanovami svolává volební členskou schůzi, na den 28.1.2019 od 18:00 hodin na ZS Tachov v zasedací místnosti.
Program jednání:
1) Zahájení
2) Schválení programu jednání
3) Schválení jednacího a volebního řádu
4) Volba řídícího schůze, mandátové - návrhové komise
5) Jmenování pořizovatele a ověřovatele zápisu z jednání
6) Zpráva mandátové - návrhové komise ve věci počtu delegátů a hostů
7) Zpráva dozorčí rady
8) Seznámení s hospodařením klubu za rok 2018
9) Zpráva předsedkyně o činnosti klubu a o dalších krocích HC Tachov
10) Zpráva hlavního trenéra klubu k sezóně 2018/2019
11) Volba dozorčí rady – kandidátky možno podávat do 21.1.2019 osobně sekretáři klubu či do poštovní schránky hokejového klubu na ZS v Tachově
12) Volba výboru klubu – kandidátky možno podávat do 21.1.2019 osobně sekretáři klubu či do poštovní schránky hokejového klubu na ZS v Tachově
13) Diskuze
14) Závěr
Žádám především všechny delegáty s hlasem rozhodujícím, kteří byli vybráni trenéry každé kategorie, aby se včas dostavili na jednání.

© 2014 HC Tachov, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem HC Tachov, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.