POZVÁNKA NA VOLEBNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Výbor klubu v souladu se stanovami svolává členskou schůzi, na den 15.04.2016 od 17:00 hodin na ZS Tachov v zasedací místnosti.

 Více podrobností uvnitř článku.

Program jednání:

1) Zahájení

2) Schválení programu jednání

3) Schválení jednacího a volebního řádu

4) Volba řídícího schůze, mandátové - návrhové komise a volební komise

5) Jmenování pořizovatele a ověřovatele zápisu z jednání

6) Zpráva mandátové - návrhové komise ve věci počtu delegátů a hostů

7) Zpráva dozorčí rady

8) Seznámení s hospodařením klubu za rok 2015

9) Zpráva předsedkyně o činnosti klubu a o dalších krocích HC Tachov

10) Zpráva hlavního trenéra klubu k sezóně 2016/2017

11) Volba dozorčí rady

12) Volba výboru klubu – kandidátky možno podávat do 8.4.2016

13) Diskuze

14) Závěr

Žádáme především všechny delegáty s hlasem rozhodujícím, kteří byli vybráni vedoucími každé kategorie, aby se včas dostavili na jednání.

© 2014 HC Tachov, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem HC Tachov, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.